EFPA ESTONIA EETIKAKOODEKS JA SERTIFITSEERIMISEKSAMID


Eetikakoodeks

Rahvusvaheliselt tunnustatud sertfikaadieksam toimub 18. mail 2019 kell 12.00 TalTech Majandusteaduskonna majas SOC-313 allolevatele tasemetele:

EIA (European Investment Assistant)
EIP (European Investment Practitioner)

Registreerimise eksamile toimub e-maili teel.
Eksamile pääsemise eelduseks on eksami- ja sertifikaaditasu laekumine EFPA Estonia arveldusarvele.

Selleks palume saata sooviavaldus oma nime ja kontaktandmetega aadressil 
tiina.sooba@efaa.ee hiljemalt 15.05.2019